1. Polska 29 lotów
2. Grecja 4 loty
3. Ukraina 3 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Holandia 2 loty
6. Portugalia 2 loty
7. Wielka Brytania 2 loty
8. Włochy 2 loty